Therdex

Het uitgangspunt van de Therdex PVC vloeren is altijd de meest natuurgetrouwe benadering van het gebruikte materiaal. Met andere woorden: De afstemming van kleur, materiaal en afwerking (embossing) moet perfect op elkaar zijn afgestemd.

We kennen de vloeren allemaal als PVC Vloeren. Theoretisch is dit een halve waarheid. De vloer is opgebouwd uit twee ruglagen. Een mengsel van krijt en pvc. De printfilm is een hele belangrijke. Deze bepaalt de uitstraling. Echter niet zonder de afwerkingslagen. Natuurlijk moeten er weekmakers toegepast worden om de plank flexibel te maken. Dat doen we met bioweekmakers. Het geheel wordt vervolgens samengeperst tot een stevige en duurzame vloer. Om deze vervolgens precies af te werken naar formaat, bevelling (gefreesde kanten) en juiste matheid.